Splošni pogoji sodelovanja v kampanji

 1. Namen kampanje PreVWara

Kupci, ki so bili oškodovani s strani skupine VW z namestitvijo naprave za prirejanje meritev izpustov v določene motorje avtomobilov znamk Audi, Seat, Škoda in Volkswagen, do danes niso prejeli nobene odškodnine ali drugega nadomestila s strani VW. S tem je VW kupcem avtomobilov v Evropi pokazal, da mu je prav malo mar za njih, medtem ko so v ZDA hitro pristali na večmilijardno poravnavo za povrnitev škode ameriškim kupcem avtomobilov z vgrajenimi goljufivimi napravami.

Na ZPS smo se zato, ob sodelovanju z evropsko potrošniško organizacijo BEUC, kot zadnjo možnost odločili, da v imenu oškodovanih kupcev vložimo tožbo zoper skupino VW. Pri tem sodelujemo s priznano mednarodno odvetniško pisarno Hausfeld, ki bo vodila sodni postopek proti VW na sodišču v Braunschweigu v Nemčiji, kjer je sedež skupine VW, ter vodila pogajanja s VW in poskušala doseči sodno ali izvensodno poravnavo.

2. Sodelovanje v kampanji in registracija

V prvi fazi, z začetkom 12. 9. 2017, vabimo vse oškodovane potrošnike, da se registrirajo prek naše spletne strani www.prevwara.si, ki smo jo vzpostavili prav za namen te kampanje. Vsak, ki izpolnjuje pogoje (glej spodaj), se lahko registrira tako, da vnese vse zahtevane podatke in priloži dokumente, ki jih potrebujemo za vložitev tožbe in izvedbo dokaznega postopka na sodišču. Pogoj, da bomo po prvi fazi nadaljevali s pripravami za vložitev tožbe je, da se do dne 23. 10. 2017 prijavi najmanj 1.000 (tisoč) kupcev, ki izpolnjujejo pogoje (lastniški nakup avtomobila med 31. marcem 2013 in 18. septembrom 2015) in se uspešno registrirajo z navedbo vseh zahtevanih podatkov in priložijo vso potrebno dokumentacijo.

Če do dne 23. oktobra 2017 potrebno število registriranih kupcev, ki izpolnjujejo dogovorjene pogoje, ne bo doseženo, tožbe ne bomo vložili, postopek pa se bo na tej točki zaključil. Vsi, ki bodo registracijo do tedaj že opravili, ne bodo imeli zaradi tega nobenih obveznosti ali stroškov, tožbe pa v njihovem imenu ne bomo vložili.

ZPS ne prevzema nobenega tveganja ali odškodninske odgovornosti, ki bi zaradi tega nastala posameznim sodelujočim. ZPS se tudi v nobenem primeru ne obvezuje, da bo zagotovo prišlo do vložitve tožbe ali sklenitve poravnave s VW, prav tako ne jamči za uspeh tožbe oziroma pogajanj s VW.

Če bo število uspešnih registracij doseglo dogovorjen prag, bomo nadaljevali z naslednjo fazo kampanje. V tej, drugi fazi, bomo vse že registrirane kupce pozvali, naj svojo odškodninsko terjatev proti VW prenesejo na Zvezo potrošnikov Slovenije, ki bo v tožbi nastopala kot tožnik. Rok, v katerem bodo sodelujoči lahko prenesli terjatve na ZPS, bo 6 tednov od zaključka prve faze in se bo po potrebi podaljšal na 8 tednov. V tem roku bodo lahko registracijo ter prenos terjatev na ZPS opravili tudi vsi, ki se v prvi fazi še niso registrirali.

3. Pogoji – kateri avtomobili pridejo v poštev?

Tožbo bomo lahko vložili v imenu oškodovanih kupcev, ki so kupili avtomobile:
a) med 1. januarjem 2009 in 18. septembrom 2015
b) z dizelskim motorjem tipa EA 189 (znamke Audi, Seat, Škoda ali VW)
c) ki imajo vgrajene naprave za lažne testne meritve izpušnih plinov, kar lahko dokazujejo s prejetim pozivom na vpoklic avtomobila za nadgradnjo programske opreme, ali s potrdilom, ki ga pridobijo z vpisom identifikacijske številke avtomobila (VIN – številka šasije) na naslednjih spletnih straneh:

Volkswagen

Audi

Škoda

Seat 

d) še niso vložili zasebne tožbe proti VW za plačilo odškodnine

4. Obveznosti sodelujočih

Sodelujoči v prvi fazi s samo registracijo prek spletne strani www.prevwara.si ne prevzamejo nobene obveznosti, v tej fazi tudi še ne bo možen prenos terjatev na ZPS. Namen prve faze je zbrati čim večje število registriranih sodelujočih oziroma najmanj tisoč, saj po dogovoru z odvetniško pisarno Hausfeld sicer ne bomo nadaljevali postopka z vložitvijo tožbe.

Ob pogoju zadostnega števila registriranih sodelujočih v prvi fazi, bodo nato v drugi fazi svoje odškodninske terjatve, ki jih imajo do skupine VW, lahko prenesli na ZPS. Pred prenosom terjatev bo potrebno najprej skleniti pogodbo o prenosu terjatev, s katero bodo urejene vse medsebojne pravice in obveznosti med prenosnikom terjatve in ZPS, nato pa še pogodbo o samem prenosu terjatve.

Ne glede na končni izid postopka, kupci avtomobilov, ki svoje terjatve prenesejo na ZPS, niso dolžni plačati nobenih stroškov. Glavno vodilo in smisel celotnega postopka je, da sodelujoči s prenosom terjatve ne prevzema nobenega tveganja glede izida tožbenega zahtevka, kar pomeni, da v primeru neuspešne tožbe potrošnik ni dolžan plačati stroškov postopka ali kakšnih drugih stroškov (t.i. načelo ”no win no fee”).

Če pa bo sodišče oškodovanim sodelujočim prisodilo odškodnino ali bo prišlo do (sodne ali izvensodne) poravnave s VW, bomo sodelujočemu nakazali najmanj 65 % zneska prisojene ali s poravnavo dogovorjene odškodnine.

5. Odstop od sodelovanja

Sodelujoči se s samo registracijo na spletni strani www.prevwara.si ne zaveže k nadaljevanju postopka in z registracijo ne prevzema nobenih obveznosti do ZPS ali tretjih oseb.

V drugi fazi, ko se bodo terjatve prenašale na ZPS, bo sodelujoči moral poleg prenosa terjatve z nami skleniti tudi Pogodbo o prenosu terjatev, v kateri bodo opredeljene vse pravice in obveznosti tako potrošnika kot ZPS.

Odstop od pogodbe bo tako možen skladno s pogoji iz navedene pogodbe. Brez sklenitve pogodbe prenos terjatve ne bo možen, sodelujoči pa zaradi tega ne bo imel nobenih stroškov ali drugih obveznosti.

 

Datum začetka veljavnosti Splošnih pogojev:
7.9.2017

 

VW AUDI ŠKODA SEAT

Zadeva VW:
Imate pravico do odškodnine!

✓ Uveljavite svoje pravice
✓ Brez tveganja in stroškov za potrošnike
✓ Hitra in preprosta prijava po spletu

Zbiranje prijav je zaključeno. Pridružilo se nam je več kot 6.200 potrošnikov. Vsa nadaljnja komunikacija bo potekala na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi. V primeru nepopolne dokumentacije vas bomo za dopolnitev prosili v prihodnjih dneh. Samostojno jo boste oddali preko spletne povezave, ki vam jo bomo posredovali.