Izjava o varstvu osebnih podatkov

 

Upravljavec osebnih podatkov

Zveza potrošnikov Slovenije – društvo, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana, e-naslov: zps@zps.si.

Zveza potrošnikov Slovenije, ki upravlja s spletnim portalom www.prevwara.si ter, se zaveda pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov in spoštuje vašo zasebnost, zato z vsako posredovano informacijo ravnamo skrbno. Cenimo vaše zaupanje naši organizaciji, zato vam zagotavljamo varnost in zaupnost pri uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zbiramo, uporabljamo in obdelujemo osebne podatke v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1. Ur. l. RS 94/2007), na podlagi vaše osebne privolitve, ki jo sprejmete v procesu registracije v portalu www.prevwara.si ter prevara.si, ko s kljukico označite polje »Prebral/-a sem in se strinjam z »Varstvo in obdelava osebnih podatkov« in zaključite postopek registracije s potrditvijo sprejema Splošnih pogojev sodelovanja tako, da s kljukico označite še polje »Prebral/-a sem in sprejemam Splošne pogoje sodelovanja«.

Namen in obseg zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, elektronski naslov, telefonska številka) in podatke o vašem vozilu (datum nakupa, cena vozila, način plačila, višina obresti ob nakupu s kreditom, število prevoženih kilometrov ob nakupu, trenutno število prevoženih kilometrov, znamka in model avtomobila, verzija motorja, leto prve registracije vozila, VIN – identifikacijska številka avtomobila, registrska številka avtomobila, že opravljena morebitna nadgradnja programske opreme) bomo uporabili za namen izvedbe te kampanje, katere končni cilj je vložitev tožbe zoper koncern VW na sodišču v Nemčiji ali sklenitev poravnave s VW. Zahtevano dokumentacijo, ki jo boste morali priložiti ob registraciji (prodajna pogodba, dokazilo o plačilu, morebitna pogodba o financiranju/kreditu/lizingu, prometno dovoljenje, kopija osebne izkaznice ali potnega lista, dokazilo, da gre za avtomobil z vgrajeno napravo za prirejanje izpustov, pooblastilo v primeru zastopanja pravne osebe, potrdilo o homologaciji) bomo uporabili le za preverjanje resničnosti vaših vnešenih osebnih podatkov in podatkov o vozilu ter za potrebe dokazovanja na sodišču v postopku proti VW.

Vaše kontaktne osebne podatke bomo uporabili za namen telefonskega, pisnega in/ali elektronskega obveščanja o poteku kampanje, pomembnih rokih in dejanjih za doseg namena kampanje ter predstavitve članskih ugodnosti Zveze potrošnikov Slovenije (v smislu ZVOP: “neposredno trženje”).

Za morebitne napake, spore ali škodo, kot posledice posredovanja napačnih podatkov ne odgovarjamo.

Zavarovanje osebnih podatkov

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov in pri ravnanju z njimi bomo ravnali v skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007 UPB-1). Za zavarovanje osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Rok hrambe osebnih podatkov

Zagotavljamo vam pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Vaši osebni podatki se hranijo v skladu z namenom, za katerega se zbirajo in jih bomo hranili do končanja postopkov proti VW ali do vašega pisnega preklica.

Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Kadarkoli lahko pisno ali preko elektronske pošte zahtevate, da trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Vaš zahtevek pošljite na naš naslov Zveza potrošnikov Slovenije, Frankopanska 5, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na e-naslov: zps@zps.si.

 

Datum začetka veljavnosti:

12.9.2017

VW AUDI ŠKODA SEAT PORSCHE

Zadeva VW:
Imate pravico do odškodnine!

✓ Uveljavite svoje pravice
✓ Brez tveganja in stroškov za potrošnike
✓ Hitra in preprosta prijava po spletu

Zbiranje prijav je zaključeno. Pridružilo se nam je več kot 6.200 potrošnikov. Vsa nadaljnja komunikacija bo potekala na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi. V primeru nepopolne dokumentacije vas bomo za dopolnitev prosili v prihodnjih dneh. Samostojno jo boste oddali preko spletne povezave, ki vam jo bomo posredovali.