Zveza potrošnikov Slovenije

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je neodvisna, neprofitna, mednarodno priznana nevladna organizacija, ki že od leta 1990 dalje varuje in zastopa izključno interese potrošnikov. Naše poslanstvo so informirani in osveščeni potrošniki, ki poznajo in uveljavljajo svoje pravice ter na drugi strani potrošnikom naklonjena družba, ki spoštuje in varuje pravice potrošnikov.

Potrošnike informiramo: pomembna in nepogrešljiva vira informacij sta spletna stran ZPS in revija za potrošnike ZPStest.

Svetujemo: če potrošnik potrebuje nasvet o njegovih pravicah v pogodbenem razmerju s ponudniki blaga in storitev, ali pa pri razreševanju spora s proizvajalcem, trgovcem, banko ali drugim ponudnikom potrebuje pomoč, lahko kot član Zveze potrošnikov Slovenije vedno poišče pomoč pri nas. Skupina pravnih strokovnjakov bo proučila njegov problem in predlagala ustrezno rešitev. Svetovanje je neodvisno, nepristransko in zaupno. Poleg splošnega svetovanja o pravicah potrošnikov svetujemo tudi o pravicah pacientov in sistemu zdravstvenega zavarovanja, ter o kakovosti izdelkov široke potrošnje in storitev.

Zastopamo: poslanstvo ZPS kot nacionalne potrošniške organizacije je zastopanje interesov potrošnikov pri obravnavanju vseh pomembnih vprašanj, ki vplivajo na položaj potrošnikov v družbi. ZPS sodeluje pri oblikovanju zakonov in predpisov, ki urejajo vprašanja varstva potrošnikov, uveljavlja interese potrošnikov v odnosu do ponudnikov blaga in storitev in še posebej do velikih sistemov, kot so banke, zavarovalnice, zdravstvo, komunala itd.

Odvetniki ZPS zastopajo člane ZPS tudi v pravdnih postopkih na sodišču., vendar le takrat, ko gre za množično oškodovanje potrošnikov ali pa v primerih, ko je pridobitev sodne prakse oz. sodbe zelo pomembna za razreševanje podobnih sporov, ki se ponavljajo ali lahko povzročijo veliko oškodovanje potrošnikov (tožbe zoper turistično agencijo, gradbeno podjetje, banko, ipd.).

Testiramo: smo člani mednarodne organizacije za potrošniška testiranja in raziskave – ICRT. Izdelke na test uvrstimo po skrbnem pregledu trga. Kupimo jih v trgovini, kot običajni potrošniki. Storitve preizkušamo anonimno. Ponudniki oziroma izdelovalci za izbor ne vedo in nanj nimajo nobenega vpliva. Izdelke preizkusimo v neodvisnih akreditiranih laboratorijih po vnaprej pripravljeni metodologiji.

Delujemo mednarodno: sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in odborih, smo člani mednarodne neprofitne organizacije za izvajanje potrošniških testiranj ICRT, evropske in svetovne potrošniške organizacije (BEUC in CI).